Första Maj med SAFE

Demonstration med huvudparollen:

NEJ TILL EMU!

Övriga paroller bla:
* Öka personaltätheten inom äldreomsorgen och handikappomsorgen!
* Stoppa nedskärningarna inom förskola och skola!
* Stoppa regeringens högerpolitik!

kl 12:00 Samling vid Myggans plats. Höglandskåren spelar.
kl 12:30 Avmarch
kl 12:50 Familjeträff i Centralskolans matsal.
* Tal av Pelle Månsson
* Musik med gruppen "Tre små grisar".
* Kaffe, bokbord, Vietnam-utställning

I demonstrationståget kommer det att finnas en särskild avdelning mot EU och valutaunionen EMU.

För barnen: Carin och Kajsa - clown- och ansiktsmålning, börjar klockan 12.00 vid Myggans plats och fortsätter i Centralskolans matsal kl 12:50.

Alla är välkomna!

Korthugget
Yttrandefriheten är viktig för de kommunanställda
Ta ansvar för förskola/skola!
Politikerna sviker äldre- och handikappomsorgen!
Statsminister Göran Persson har ordet!
EMU - ett hot mot demokrati och välfärd!
Eurons värde slår nya bottenrekord!