Reportage: Första Maj med SAFE

SAFE hade som huvudparoll "Nej till EMU" på sin 1 maj-demonstration i Nässjö. Ett 100-tal personer gick med i tåget, och det var något fler än vad (s) hade i sitt 1 majtåg. Andra paroller var bl.a. "Sverige ut ur EU", "Stoppa regeringens högerpolitik", "Stoppa nedskärningarna inom förskola och skola", "Öka pesonaltätheten i äldre- och handikappomsorgen", "Stoppa rasismen", "Återställ ATP", "Släpp burhönsen fria", "Stoppa vapenexporten" och "Fler lärare i skolan".

Efter demonstrationen hade SAFE samling i Centralskolans matsal, där Jönköpingsgruppen "Tre små grisar" underhöll med sång till kaffet. Där höll också Pelle Månsson sitt 1 majtal, som mycket handlade om EU och EMU och om de konsekvenser detta fört med sig för det svenska välfärdsamhället i form av nedskärningar, försämrad pension osv.

Pelle tog i slutet av sitt tal upp 25-årsjubileet av Vietnamkrigets slut. I samband med detta hade också Pelle Månsson gjort en fotoutställning med bilder från sina tre resor till Vietnam.

Pelle Månssons tal ifrån första Maj