Uno Kenstams 1 majtal 2010.

 

Som jag sagt några gånger: Det är omtumlande att sitta i majoritet. Det krävs ibland litet slarvigt att vi ska fixa till saker, men så går det inte till. Det finns människor därute som inte känner till hur en kommun fungerar. Det är många gånger mer komplicerat än så och tar litet längre tid. Det är många människor inblandade och det ska till struktur och beslut som leder framåt

 

För det mesta är det intressant och glädjeämnen, men det är även besvärligt emellanåt. I majoritet handlar det om att ta ansvar för allt i kommunen och all kommunal verksamhet. Det går inte att göra som oppositionen att bara plocka fram det som är passande och politiskt korrekt, men när det är besvärliga frågor då är de tysta och gör inte mycket väsen av sig. Det är en oppositions möjlighet – vi gjorde samma sak i opposition – tro inget annat. Och jag ställer mig frågan: Är det vad jag vill tillbaka till – och jag återkommer till svaret.

 

Vi har drabbats av en finanskris. Det har funnits rösten för att strunta i samarbetet med socialdemokraterna och vänstern. Att strunta i samarbetet – tala om vilka högeravvikare socialdemokraterna och vänstern är - och gå i opposition. Är det en bra politisk strategi – fjag någon tycker så. Frågan blir då om människorna får det bättre om Safe står vid sidan om igen. Blir det bättre för de anställda i kommunen? Det är naturligtvis bekvämare att avstå ansvar och kunna stå vid sidan av och kritisera – det kanske kortsiktigt ger fler politiska poänger. Är det vad vi menar med att ta ansvar – tveksamt. Gå i opposition kortsiktigt populärt, men vart går de safeiter som vill ha resultat, även om det är besvärligt ibland?

 

Det är snart val och vi har en svekdebatt i partiet. Det finns en del som vill nedvärdera det vi gjort. Jag vill nyansera bilden. Vi har vårt valprogram från 2006. En hel del har vi gjort och jobbat med. En del har vi inte lyckats med. En del har vi fått omvärdera genom att vi fått mer kunskap. Men glöm inte att vi gjort mycket bra som vi inte förutsåg i vårt valprogram – och jag återkommer till det också längre fram.

 

Är det arbetarrörelsemoral att avstå från att göra något därför att det obehagligt? Är det bättre att avstå från att göra något och låta någon annan göra det obehagliga? Är det arbetarrörelsemoral? Är det viktigare att jag står med vita händer och kan stå och peka och säga att det var ju dem som gjorde det – jag stod bara bredvid – jag gjorde det inte. Eller är det mer rätt att ge sig in i arbetet och försöka skapa förutsättningar som gör det hyggligt även framgent och inte bara för stunden?

 

För att prata klartext. Hade det varit bättre att avstå från att gå in och effektivisera kost och städverksamheten. Hade vi avstått och de borgerliga vinner valet 2010 i kommunen då vet vi att entreprenadlösningar kommer till där toaletter ska städas på en minut. Men vi hade kunnat stå bredvid med våra vita händer och säga: att vi gjorde det inte –det var de där borta – jag bara stod här – jag gjorde det inte. Är det arbetarrörelsens moral att underlätta entreprenad för de borgerliga om de vinner valet. Är det solidaritet med dem som jobbar inom kost och städ? Nej jag tycker inte det.

 

Eller är det som vi gjort – vi har sett till att vi får en kost och städverksamhet som blir mindre intressant att lägga ut på entreprenad – inte ens de borgerliga vill vara dåliga affärsmän. Men människor drabbas ju – det är väl inte heller någon solidaritet? Människor drabbas, men solidaritet innebär inte att en person är helt förskonad från att drabbas av något. Vi går in och erbjuder pensionslösningar, utbildningar, vikariat för att ingen ska gå ut i arbetslöshet. Drabbas människor? Ja men i mindre omfattning än entreprenadalternativet. Är det solidariskt – ja jag tycker det – vi värnar en grupp människor som det brukar vara lätt att sälja ut. Vi vill skapa förutsättningar för en bra verksamhet även om det borgerliga tar makten. Det ska inte vara intressant att sälja ut. Vi får inte glömma att vi faktiskt lever i ett kapitalistiskt samhälle.

 

Vad har vi gjort som är positivt?

-         Vi höjde skatten vid rätt tidpunkt.

-         Vi har stoppat konsekvenserna av lag om valfrihetssystem inom hälsovård och socialtjänster i vår kommun - LOV kallad.

-         Vi har stoppat vårdnadsbidraget i vår kommun.

-         Vi har tagit bort måltidsavgiften på gymnasiet.

-         Vi har en kulturskola som snart har nya lokaler.

-         Vi har ett nytt stadsbibliotek i Pigallehuset.

-         Vi bygger ny förskola i Fredriksdal och snart i Sandsjöfors.

-         Friskolan Prolympia fick lägga ner.

-         Vi upprätthåller god personaltäthet inom äldreomsorgen genom att ta bort tomma platser i särskilt boende.

-         Vi har återinfört aktiveringen, vilken är kostnadsfri liksom Fixar-Affe.

-         Arbetet med att stärka stambanans position känns bra. Höghastighetståg är skjutet på framtiden.

-         Vi har börjat med ett väldigt seriöst arbete att utveckla handeln i Nässjö, särskilt inom stadskärnan, men som sedan ska gå vidare till övriga tätorter med början i Forserum där 1 mkr anslagits, sedan går vi vidare till nästa tätort med 1 mkr.

-         Vi utreder ny industrimark norr om Gamlarpsgölen och räddar Träslända.

-         Vi har satsat på idrotten genom att bygga nytt ridhus, vilket är flickors intresse, bollhall vid Brinell, renoverar vandrarhem och restaurang i Lövhult, bygger bandyhall.

-         Ryssbysjön har hittills restaurerats med framgång.

-         Vi har motverkat utvidgning av torvbrytning.

-         Cykelbanor byggs ut sakta men säkert varje år.

-         Villatomter i Ledet är på gång efter överklagande.

-         Brogatans upprustning.

-         Fortsatt utbyggnad av näridrottsplatser.

-         Linden har renoverat Norråsagatan 42 och fortsätter nu med nästa hus.

-         Bredbandsnätet har byggts ut till hela kommunen. Vi behåller bredbandsinfrastrukturen i kommunal ägo.

-         Vi har kompenserat när staten drog bort pengarna till feriepraktiken för ungdomar.

-         Vi har en ny brandstation i nässjö inom ramen för räddningstjänsten.

-         Vi har ett avtal med facket om försök med införande av arbetskläder inom äldreomsorgen, vilket snart är genomfört.

-         Vi har ett arbete ihop med lärarfacket om att förbättra resultaten och utveckla pedagogiken i de lägre årskurserna på 7,5 mkr under 3 år.

-         Våra inköp görs för att mer passa små företag.

-         Vi har anställt för att jobba med ungdomsarbetslösheten.

 

 

Vi ska jobba för ett bra valresultat och ett fortsatt samarbete inom arbetarrörelsen i Nässjö och en fortsatt röd majoritet i Nässjö kommun.

 

Uno Kenstam