1 MAJ MED SAFE!

 

Familjeträff i

Centralskolans matsal kl. 14:00

 

Tema: välfärd och omsorg

 

Första majtal av Anders Hansen

 

Musik med Mats Trägård och Jens Back

från Willy´s Pegleg

 

Appelltal av Thomas Erixzon, Nej till EU

Diktläsning av Anita Adam

 

Kaffe, utställning, bokbord

 

Namninsamling för att behålla

geriatriska Rehab vid Nässjö lasarett

 

SAFE:s förstamaj-paroller 2012

 

Stoppa nedläggningen av Rehab i Nässjö!

Behåll dagens seniorboendeform!

Behåll Parkgårdens seniorlägenheter!

 

Sänk de nya omsorgsavgifterna!

Minska barngruppernas storlek i förskolan!

Öka lärartätheten i grundskolan!

Stoppa förtrycket av sjuka och arbetslösa!

Avveckla kärnkraften!

Nej till EU:s nya finanspakt!

Sverige ut ur EU!

 

ALLA VÄLKOMNA!

 

Reportage och tal på SAFE:s internetsida:

www.safe-nassjo.nu