Visst finns det pengar till välfärden!

Visst finns det pengar till bättre sjukvård, skola och omsorg, menar Daniel Ankarloo, föreläsare i hos SAFE i november 2011. Ankarloo är lektor på Malmö högskola och har bl.a. skrivit böckerna ”Marknadsmyter”och "Välfärdsmyter".

 

I stort sett hela svenska folket tycker att välfärdssamhället är bra och skall bevaras. Men varför blir det ändå nedskärningar hela tiden?

 

Enligt Ankarloo har denna folkopinion har ”stulits” av debattörer som påstår att ”man inte har råd”. Man säger bl.a. att ”de äldre blir allt fler”, att ”alltför få är i arbete”, att ”skattetaket är nått”.

 

Allt detta är fel sa Ankarloo. Han har undersökt utvecklingen mellan 1990 och 2010. Då ökade andelen äldre över 85 år med 67 % - lika mycket som en långtidsutredning har alarmerat ska hända framöver. Enligt utredningen skulle det då krävas många fler i arbete och dramatiskt ökade skatter.

 

Men mellan 1990 och 2010 minskade både sysselsättningen och skatterna. Det blev ett stort överskott i de offentliga finanserna. Staten betalar nu av 256 miljarder per år på statsskulden – det motsvarar t.ex. ett helt års sjukvård i landet.

 

Det finns utrymme i landets ekonomi för en bra skola och omsorg; t.o.m. utan att en skattehöjning behövs. Pengar finns redan nu hos staten för att kunna finansiera en ökad välfärd.

 

Det är även viktigt att man lånar till investeringar – utan sådana lån blir det stopp för utvecklingen.

 

Det finns för kommunerna fler lagar att ta hänsyn till än finansieringskravet och ”god ekonomisk hushållning”. Det finns bl.a. regler för omsorg och skola, i många fall äldre än finansieringskravet.

 

Det behövs en motståndsrörelse bland folket ute i landet. Det viktigt att vänstern formar en motkraft mot den ekonomiska politik som förs!