Mer till omsorg och skola i SAFE:s budget

För att klara en god kvalité inom skola och omsorg behöver kommunerna ökade statsbidrag. Men högerregeringens gigantiska och orättvisa skattesänkningar har mest gynnat de rika. Det saknas inte pengar till välfärd i Sverige!

 

SAFE ville höja den kommunala skattesatsen med 35 öre. Detta för att kunna ge bl.a. äldre en god omsorg, möta behovet av ökat ekonomiskt bistånd och förbättra resultaten i grundskolan. De ökade skatteintäkterna (ca 17 mkr) skulle framför allt ha gått till skola och omsorg.

 

Barn- och utbildningsnämnden

BUN hade fått 2,3 miljoner för kost- och städenhetens ökade priser. Höjda hyror hade kompenserats med 1,3 miljoner.

 

3,8 miljoner hade gått till internationella klasser, språkundervisning m.m. för de c:a 130 elever med annat modersmål än svenska.

 

För ökad lärartäthet i årskurserna 4 -6 hade 1,5 miljoner tillförts.

 

Omsorgsnämnden

SAFE ville inte höja avgifterna inom omsorgen. De slår hårdast mot äldre med lägst pension. Risken är uppenbar att många äldre nu avsäger sig nödvändig omsorg.

SAFE:s budget hade gett 2 miljoner extra till omsorgen för att behålla nuvarande avgifter.

 

SAFE hade kompenserat omsorgen för höjda avgifter till Kost- och städ med 1,6 miljoner.

 

SAFE:s budget hade inneburit 5 miljoner för en bibehållen bemanning av äldrehemmen. Äldrehemsplatser för demenssjuka behöver ha hög bemanning.

 

SAFE sa nej till neddragningen av mobila rehabteamet och avvecklingen av syn- och hörselvårdskonsulenten och tillför istället 1 miljon för att behålla nuvarande verksamhet.

 

Antalet verksamhets- och områdeschefer ville SAFE minska med 3 årsarbetare och istället inrätta 2 administratörer. Detta skulle minskat kostnaderna med 1 miljon.

 

SAFE ville ge 0,2 miljoner till ökad aktivering samt till en höjning av habiliterings-ersättningen till 35 kr/dag.

 

SAFE vill att omsorgen ska bedrivas i kommunal regi och säger nej till privatiseringar och utförsäljningar.