EU:s nya finanspakt förstärker den ekonomiska krisen och massarbetslösheten.

 

Den nya finanspakten inom EU har till syfte att tvinga fram en ständig åtstramning och nedmontering av välfärden. Den kommer att binda de anslutna länderna till en ensidig ekonomisk nedskärningspolitik som riskerar att förstärka den ekonomiska nedgången och massarbetslösheten. Pakten blir till skada för folken i EU:s länder.

 

I stället för att lösa Greklands och andra krisande euroländers problem kommer EU:s krispolitik i allmänhet och finanspakten i synnerhet att förvärra dem. Denna finanspakt stryper efterfrågan genom nedskärningar, lönesänkningar och andra åtstramningar.

 

I Grekland kräver man nu brutala nedskärningar; en 22-procentig minskning av minimilönen och ytterligare minskningar av pensionerna, 150 000 uppsägningar inom offentlig sektor, en fullständig och omedelbar privatisering av vatten-, elektricitet- och järnvägssystemen.

 

Denna av Tyskland och Frankrike dikterade krispolitik är enligt nobelpristagaren Joseph Stiglitz en ”självmordspakt”. En annan ekonomipristagare, Paul Krugman, säger att problemet i Europa en sparkris där alla håller igen.

 

Genom finanspakten får EU:s kommission och domstol ännu större makt över den ekonomiska politiken. I skuggan av krisen tar byråkrater, jurister och tjänstemän över uppgifter från de folkvalda församlingarna och därmed minskar inflytandet från väljarna. Demokratin urholkas alltmer.  

 

De regeringar, partier och politiker som nu tillstyrker EU:s finanspakt stöder långivare och bankkapital, men sviker samtidigt folken i sina länder!

 

*

 

I Sverige har Socialdemokraterna tillsammans med Reinfeldts högerregering anslutit Sverige till denna finanspakt. Detta är ett steg på väg mot att införa euron och EMU, som svenska folket 2003 röstade nej till med stor majoritet. Anslutningen till finanspakten sker dessutom i ett opinionsläge när över 80 % är emot att införa euron som valuta i Sverige.

 

Socialdemokraternas förre partiledare Håkan Juholt sa klart och tydligt nej till att Sverige skulle gå med i den nya finanspakten. Han menade att detta var att ansluta Sverige till euron bakvägen, och därmed ett svek mot folkomröstningen om EMU. Heder åt honom för detta!

 

Men Stefan Löfven hade knappt hunnit bli ny partiledare för Socialdemokraterna förrän partiet gjorde helt om och ställde upp på att Sverige ska ansluta sig.

  

Socialdemokraterna och deras nye partiledare har med sin kovändning i frågan markerat att man nu ställer upp som nytt stödparti åt Reinfeldts minoritetsregering. Den moderate statsministern är självfallet mycket nöjd med detta. Man är mer än nöjd på landets borgerliga ledarsidor och bland de borgerligt inriktade kommentatorerna i press, radio och TV. Folkpartiets Jan Björklund är alldeles lyrisk; en S-ledare som är för anslutning till EU:s finanspakt och dessutom för mer kärnkraft - en sådan kan man ju samarbeta med!

 

Det blev tydligen väldigt, väldigt bråttom med att kuppa bort Håkan Juholt från den socialdemokratiska partiledarposten. På så sätt kunde Reinfeldt få majoritet i riksdagen för att få med Sverige i finanspakten - över huvudet på svenska folket...

 

 Thomas Erixzon