1 maj med SAFE 2012!

Anders Hansen

Bildreportage från SAFE:s 1 majmöte på Centralskolan.

Bilden ovan visar Anders Hansen som 1 majtalare om välfärdsfrågor inför en lyssnande publik.

1 majpublik
Mellan 40 och 50 personer hade kommit och satt och lyssnade intresserat till tal, dikter och musik.

Anita Adam
Anita Adam läste egna dikter, vilka handlade om en resa till Bali som hon gjorde i våras.

1
Ytterligare en publikbild från SAFE.s 1-majfirande i Centralskolan, Nässjö.

Jens
Jens Back och Mats Trägård från folkmusikgruppen "Willy's Pegleg" stod för sång och musik,
bl.a. med flera visor av Dan Berglund.