Nedskärningarna har gått för långt

inom äldreomsorgen!


Behåll Parkgårdens Seniorboende!

 

Parkgården går in på sitt 33:e år med bl.a. 82 seniorlägenheter i centralt och för äldre personer idealiskt läge. Parkgårdens seniorboende innehåller idag restaurang, aktiveringslokaler, m.m. och följande lägenheter: 66 ettor, 12 tvåor och 4 treor.

 

Den nuvarande majoriteten i Omsorgsnämnden har planer på att bygga om Parkgårdens seniorlägenheter till äldrehem. Detta har väckt kraftiga protester bland de äldre personerna som bor i Parkgårdens seniorlägenheter och samtliga pensionärsorganisationer.

 

SAFE kräver att Parkgårdens seniorlägenheter behålls. Att bygga om Parkgårdens seniorboende till äldrehem vore ett stort svek mot de äldre personer som behöver anpassade hyresrätter.

 

En ombyggnad av Parkgården till ytterligare c:a 60 äldrehemsplatser är dessutom ett hot om nedläggning av mindre och väl fungerande särskilda boendeenheter i andra kommundelar, bl.a. Forsbacka i Forserum och Solgläntan i Bodafors.

 

Sänk de nya omsorgsavgifterna!

 

Från 1 januari 2012 infördes en avgift på 310 kr per timme på alla insatser som utförs i den äldre personens hem, oavsett vilken inkomst personen har. Det innebär att en äldre person som har hjälp av hemtjänsten med t.ex. ögondroppar eller stödstrumpor i 10 minuter per dag får betala c:a 1 550 kr per månad eller 18 600 kr per år. Det ska jämföras med landstingets patientavgifter där högsta beloppet är 1 100 kr innan en person erhåller frikort till sjukvård för resten av året.

 

En annan orimlig höjning är avgiften för beviljad daglig hemkörning av lunch. Före årsskiftet var avgiften 75 kr för halv månad och nu är den 310 kr. För hel månad var avgiften 150 kr och nu 620 kr.

De som drabbas hårdast är äldre kvinnor. Kvinnor som fyllt 90 år har en genomsnittspension på c:a 8 960 kr/månad, jämfört med män som har c:a 16 450 kr/månad.

 

Det finns risk att denna drastiska höjning får effekten att äldre personer med lägst inkomst avsäger sig omsorg eller avstår från att ansöka om omsorg.

 

SAFE kräver att kommunfullmäktige river upp beslutet om de nya och orimliga avgifterna inom äldreomsorgen.

 

Nej till personalnedskärningar!

 

På kommunens alla äldrehem med mer än 9 platser för äldre personer med stora omvårdnadsbehov har bemanningen minskats med c:a 0,55 undersköterska per äldrehem. Redan före personalnedskärningarna på våra äldrehem hade personalen en stor arbetsbelastning.

 

Mobila rehabteamet har skurits ner från 6 till 4 rehabassistenter. Tjänsten som syn- och hörselvårdsinstruktör har avvecklats.

 

Dessa nedskärningar är ett stort slöseri med kunskap och försvårar för äldre personer att få hjälp till god livskvalité.

 

Norråsagårdens avd 3 har varit ett äldrehem med högre grundbemanning för personer från hela kommunen med totalt omvårdnadsbehov som orsakats av långt framskriden demenssjukdom.

 

Personalen på denna enhet har en särskild kompetens för att möta behoven hos personer som har tappat förmågan att kommunicera, äta, klä sig, tugga, svälja, röra sig, förmedla smärta och är ständigt inkontinenta. Idag är platserna på Norråsagården 3 avvecklade och personer som tidigare fick sin omvårdnad där placeras idag på äldrehem med betydligt lägre bemanning.

 

Äldrehemsplatser för omsorg om de äldre personer som drabbats av demenssjukdom i långt framskridet skede behöver ha högre bemanning.

 

SAFE har i kommunfullmäktige lagt förslag om att inte genomföra personalnedskärningar på äldrehemmen, behålla syn- och hörselvårdsinstruktören och att inte skära ner rehabteamet.