Lägg inte ner geriatriska Rehab i Nässjö!

 

Dagens rehabilitering i Nässjö har 56 vårdplatser. 180 personer är anställda på totalt 132 tjänster. Det har tidigare varit känt att vården av strokedrabbade ska flyttas från Nässjö. Det är 16 totalt av 56 vårdplatser som flyttas till Eksjö, där en ny strokeenhet öppnas i maj 2012.

 

En total nyhet och en mycket obehaglig kupp från landstingets planeringsdelegation, är att man nu förbereder en avveckling av hela geriatriska rehabiliteringskliniken; avdelning A vid Höglandssjukhuset Nässjö. Dessutom drabbas köket, städpersonal och vaktmästeri om avvecklingen genomförs.

 

Vården på Rehabs avdelning A i Nässjö är en resurs för hela Höglandet och innehåller bl.a. 30 vårdplatser, arbetsterapi, sjukgymnastik, bassängträning. Här finns gåskola för benamputerade patienter. Dessutom finns mottagningar för bl.a. demensutredningar, reumatologi, benskörhet. Lokalerna är väl utrustade för verksamheten och har god standard.

 

Det handlar om 100-talet arbetstillfällen, vilket skulle bli en av de största arbetsnedläggelserna i Nässjö. Många av dessa arbeten har ett stort kunskapsinnehåll. Verksamhetens höga kvalité är en resurs för hela Höglandet.

 

Vad gör våra landstingspolitiker för att motverka utarmningen av sjukvården i Nässjö? Vad gör de borgerliga och miljöpartiet, som nu har majoriteten? Vad gör den socialdemokratiska oppositionen?

 

Vad gör kommunledningen i Nässjö – kommunalråden Bo Zander (S), Anders Karlsson (C) och Kjell Skålberg (Fp)?

 

SAFE kräver att kommunledningen gör allt för att landstinget ska behålla Rehabklinikens avdelning A i Nässjö.