Visst har Nässjö kommun råd med

Seniorboendena

Sylve Jergefelt, socialdemokrat och Omsorgsnämndens ordförande, hävdar att Nässjö kommun inte längre har råd att erbjuda äldre personer seniorboende. Många äldre personer som under sitt yrkesverksamma liv varit med om att bygga upp välfärden, tar nog emot detta besked med både ilska och förvåning.

 

Seniorlägenheternas hyresgäster betalar en märkbart högre hyra än med andra jämförbara lägenheter. Frågan om de högre hyresnivåerna har prövats i hyresnämnden och de argumenten som angavs var bl.a. tillgängligheten till samlingslokaler och matservering. Om en del av dessa värden plockas bort borde en hyressänkning göras.

 

Många av de drygt 200 hyresgästerna i innerstans och ytterområdenas seniorlägenheter har mycket hög ålder och har hjälp av hemtjänsten för att få vardagen att fungera. Dessa kommuninnevånare behöver seniorboendet för att bryta isolering och få gemenskap med andra.

 

Idag står c:a 230 personer i kö till seniorlägenheter i innerstan och c:a 115 i ytterområdena. I kommunens större tätorter finns totalt 7 mötesplatser som ligger i anslutning till seniorboenden. Här anordnas aktiviteter varje vecka till låga kostnader som alla äldre är välkomna att delta vid.

 

Slutsatsen är att blockhyresavtal är en bra konstruktion som ger tillgång till senioranpassade bostäder, samlingslokaler och möjlighet att äta lunch under värdiga och trivsamma former. Det finns en social kontroll hyresgäster emellan att allt är som det ska. Dessutom ger seniorboendena möjlighet till samlad, effektiv hemtjänst.

 

Visst har Nässjö kommun råd med seniorboendeformen, det är inte där problemet ligger. Problemet är snarare Sylve Jergefelts och socialdemokraternas prioritering av äldres behov.

 

SAFE kräver att kommunen behåller dagens seniorboendeform.