1 MAJ MED SAFE!

 

Familjeträff i

Centralskolans matsal kl. 14:00

 

Tema skola och omsorg

 

Första majtal av

Anders Hansen och

Thomas Erixzon

 

Diktläsning av

Pelle Månsson och Anita Adam

Musik med

Peter Olofsson, Jönköping

 

Kaffe, utställning, bokbord

 

SAFE:s förstamaj-paroller 2013

 

Behåll Centralskolan, Hultetskolan och Flisby skola!

Slå vakt om Brinell som enbart gymnasieskola!

Behåll seniorboendet på Brinellgatan 2!

 

Sänk de orimliga omsorgsavgifterna!

Minska barngruppernas storlek i förskolan!

Öka lärartätheten i grundskolan!

Stoppa förtrycket av sjuka och arbetslösa!

Avveckla kärnkraften!

Sverige ut ur EU!

 

ALLA VÄLKOMNA!

 

Ett reportage från SAFE:s 1:a maj kommer på SAFE:s internetsida:

www.safe-nassjo.nu