1 maj med SAFE 2013!

Anders Hansen

Bildreportage från SAFE:s 1 majmöte på Centralskolan.

Bilden ovan visar Anders Hansen som 1 majtalar om skola och omsorg i Nässjö kommun. Han sa bl.a. att SAFE ska arbeta för att behålla Centralskolan, Hultetskolan ochg Flisby skola.

1 majpublik
Ett 30-tal personer hade kommit och satt och lyssnade intresserat till tal, dikter och musik.

Anita Adam
Anita Adam läste dikter av bl.a. Tage Danielsson.

Pelle Månsson
Pelle Månsson läste två egna dikter från 1980-talet, samt dikter av Stig Larsson..

1
Teo var med tillsammans med mamma och morföräldrar. Fast under talen var han ute och lekte på skolgården med morfar.

Peter
Peter Olofsson stod för sång och musik,
bl.a. med visor av Dan Berglund och Mikael Wiehe, samt en del egna låtar.