Högerlandet Sverige

 

1 majtal för SAFE 2013

 

I vintras läste jag ”Det sovande folket”, en bok av högerledaren Fredrik Reinfeldt. Den är från början av 1990-talet, då Reinfeldt var MUF-ordförande. På omslaget finns en bild på Reinfeldts stora hatobjekt; ”bidragstagaren”. En trött ung man, förmodligen socialdemokrat, som slött sitter framför TV:n och knappar på sin fjärrkontroll.

 

Bilden och boken vittnar om den människosyn som Reinfeldt och högern har på sjuka, arbetslösa, handikappade, pensionärer – kort sagt de som inte har ett arbete. De har sig själva att skylla. De är som ”matade fågelungar”. De har en ”inlärd hjälplöshet”. Med lite sämre bidrag, med utförsäkringar och hårdare regler ska de minsann sättas i arbete.

 

Det är inte så att Reinfeldt och moderaterna har blivit ett mittenparti. Den högerpolitik som han skrev om i sin bok från 90-talet genomförs nu. Den huvudsakliga målsättningen är att med skattesänkningar minska den gemensamma sektorn och sälja ut och privatisera så mycket som möjligt.

 

Högerregeringen har nu genomfört skattesänkningar som minskat statens inkomster med ca 100 miljarder varje år. De rika villaägarna i Täby, Vellinge, Danderyd och liknande platser har fått kraftigt sänkt fastighetsskatt, förmögenhetsskatten har avskaffats helt, bolagsskatten har sänkts med 16 miljarder, krogmomsen har sänkts, de som har råd att skänka pengar till välgörenhet får nu avdrag på det – och sist men inte minst kan överklassen dra av för ”hushållsnära tjänster” såsom hjälp med läxläsning till sina telningar och anlitandet av bartenders och drinkblandare när man ska festa till i lyxvillorna.

 

Jobbskatteavdragen har mest gynnat de högavlönade. Avdragssumman för var och en går tydligt att se i deklarationsblanketten.

 

Tala om att köpa sig röster!

 

*

 

Men dessa skattesänkningar är inte gratis – det är alltid någon annan som får betala. Barn och ungdomar som får sämre skolmiljö och nedlagda skolor. Jag har t.ex. en brorson som går i en femteklass med 32 elever.  Med färre lärare per elev är det inte undra på att skolresultaten i Sverige drastiskt har försämrats de senaste åren. Ungdomar slås ut innan de ens har kommit ut i yrkeslivet.

 

Mindre resurser har lett till sämre äldreomsorg där personaltätheten har minskat. Man har drastiskt ökat priser och hyror inom omsorgen, inte minst här i Nässjö. Ett exempel: den pensionär som vill ha hemhandling av mat fick tidigare betala 12 kronor för detta per gång – nu har kommunen höjt summan till 79 kronor!

 

Runt om i landet protesteras det mot nedlagda sjukhus och sämre vård. Man har också dragit ner på städningen på sjukhusen, och den som varit patient vet man blir hemskickad fortare nu för tiden.

 

Orsaken till att många av landets kommuner och landsting har stora ekonomiska problem är att framför allt att statsbidragen till kommunerna är för låga och otillräckliga. De har inte stigit i takt med att kommunernas och landstingens kostnader har ökat.

 

Hade högerregeringen gett kommuner och landsting nödvändiga resurser istället för att sänka skatten med ca 100 miljarder hade man haft en helt annan ekonomisk situation nu.

 

I högerlandet Sverige har sjuka och arbetslösa drabbats allra värst. Det har blivit sämre sjukförsäkring och utförsäkringar av långtidssjuka. Får man cancer och inte kan jobba längre blir man minsann av med sitt ”jobbskatteavdrag”. Allt enligt högerns synsätt – man har sig själv att skylla om man blir sjuk!

 

De arbetslöse har fått sämre a-kassa. När man blivit utförsäkrad är det så dags för ”Fas 3” – arbete åt någon ”entreprenör” som får betalt med ca 5000 i månaden för varje anställd. Vägen är öppen för missbruk av oseriösa företag.

 

Tala om en cynisk och människofientlig regeringspolitik!

 

*

 

Trots allt prat om ”arbetslinjen” och ”jobbskatteavdrag” så har vi idag massarbetslöshet i Sverige. Det är drygt 8 % som är arbetslösa – ca 400 tusen personer. Men det finns bara ca 50 tusen lediga jobb.

 

När det går ca 8 sökanden på varje ledigt jobb i Sverige, så är det sju som blir utan - hur mycket man än anstränger sig, utbildar sig, ”coachas”, får försämrad a-kassa, tvingas flytta land och rike kring. Ansvaret för att det finns 350 tusen jobb för lite i här i landet ligger inte på de enskilda personer som är arbetslösa; det ligger hos regeringen!

 

Vi hade en gång i tiden full sysselsättning här i landet med 1,5 – 2 % arbetslösa. På den nivån låg arbetslösheten på under stora delar av 50-, 60-, 70-, och 80-talen. Fälldin blev bortröstad för 4 % arbetslöshet 1982! I flera decennier var arbetslöshetsbekämpning det viktigaste politiska målet. Men detta avskaffades 1991 – och har inte återinförts sedan dess.

 

Varför återinförs då inte arbetslöshetsbekämpning som det främsta politiska målet? Jo, det finns en del som tjänar på att folk är arbetslösa, på att det är många som slåss om varje jobb. Då blir arbetarrörelse och fack svaga, då tvekar man att gå i strejk, då tar man ett jobb för i stort sett vilken lön som helst!

 

Kort sagt – det finns starka krafter som inte vill ha full sysselsättning!

 

Man pratar nu om att äldre måste jobba längre upp i åren för att ”klara välfärden”. Då kanske det blir 10 arbetslösa på varje ledigt jobb. Pensionärer ska inte behöva jobba tills man är 69 eller 75 år när vi i landet har nästan en halv miljon arbetslösa!

*

 

I Sverige växer nu klyftorna – mellan fattiga och rika, mellan storstad och landsort, mellan villaområden och storstadsförorter, mellan män och kvinnor. Mellan de som har vunnit, och de som har förlorat på högerpolitiken.

 

Att genomföra denna politik skulle inte varit möjligt utan medverkan från en lång rad välbetalda ministrar, riksdagsmän, ledarskribenter, lobbyister och debattörer – medlöpare som alltid stöttat och nickat bifall till makten och överheten. Egenintresset talar sitt eget språk.

För tänk dig själv om du plötsligt fick en månadslön på 75 000:-? Eller rentav 150 000:-? Tror du inte att dina åsikter skulle förändras? Ett jämlikt samhälle var kanske inte längre en bra idé. Skatterna borde nog sänkas – och särskilt för de med stora inkomster. Och just Du vore väl förtjänt av ett litet skatteavdrag om Du anställde en liten "piga" därhemma?

Du kanske skulle tycka att det var fel att fattigt folk hade så stort inflytande? Tio fattiga har ju fler röster än en rik. Då vore det väl bättre om experter fick styra och ställa? Eller "marknadens aktörer"? Eller varför inte byråkraterna i Bryssel?

Tänk då på att när du ser någon "expert" eller annan tyckare uttala sig i TV så är det ofta en person med just de här inkomsterna. Regeringens medlemmar tjänar omkring 100 000:- i månaden - statsministern betydligt mer.

Politiska journalister och ledarskribenter på de stora drakarna har löner på höga nivåer - något att minnas när du hör citat från ledarsidorna på t.ex. Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen eller Sydsvenskan.

Uttalar sig en börsanalytiker eller chefsekonom, så ligger inkomstnivåerna oftast på långt över 100 000:- i månaden. Kommer sedan någon VD för ett storföretag och ynkar sig om hur besvärligt det är att leva i Sverige - så har du framför dig en person med en lön på flera hundra tusen i månaden - och med dithörande bonusavtal, optionsavtal, extra förmåner och fallskärmar. Intresset ljuger inte!

*

Man behöver inte vara språkforskare för att inse att språket anpassas och utnyttjas av makthavarna för att folk lättare ska acceptera nedskärningspolitiken och högervridningen i samhället.

 

Några exempel: odemokrati kallas för ”demokratiskt underskott”, ökade löneskillnader kallas för ”lönespridning”, större möjligheter att sparka anställda kallas för ”flexibel arbetsmarknad”. Ordet ”reform”, som har en positiv klang, används av makthavarna även när man försämrar för t.ex. sjuka och arbetslösa.

 

Utöver att ge förskönande beskrivningar av orättvisor och nedskärningspolitik, svärtar man ner det som är positivt. Ett jämlikt samhälle med små löneskillnader kallar man en ”sammanpressad lönestruktur”. Det låter ju inte särskilt trevligt; vem vill leva i en sådan?

 

Ett annat exempel är när man inför EU- och EMU-omröstningarna kallade svensk självständighet och demokrati för ”utanförskap”. 1994 gick en majoritet av väljarna på det knepet, men 2003 hade man synat bluffen.

 

*

Socialdemokraterna är också medskyldiga till nedmonteringen av det svenska välfärdssamhället. Göran Persson sänkte skatten med 10-tals miljarder, han införde överskottsmål och utgiftstak i budgeten, privatiserade och sålde ut, avskaffade arvsskatten, gjorde riksbanken självständig och svåråtkomlig för demokratiskt inflytande och avskaffade ATP – ett monumentalt svek mot de äldre.

 

Vi har idag en feg och räddhågsen socialdemokrati som i stort har accepterat högerregeringens politik. Man accepterar i efterhand jobbskatteavdragen. Löfven har t.o.m. sagt att man tänker behålla ett eventuellt femte jobbskatteavdrag, fastän högerregeringen ännu inte har infört detta!

 

De enorma skattesänkningarna som högerregeringen har gjort kommer då att bestå. Detta innebär att skola, vård och omsorg kommer att få otillräckliga resurser även om socialdemokraterna vinner valet 2014. Så får vi inte rättvisa och jämlikhet här i landet!

 

Löfvens mål att ha den lägsta arbetslösheten inom EU är heller inte mycket att komma med, man hamnar ändå på nästan 5 % arbetslöshet – bortåt 250 tusen kommer fortfarande att vara arbetslösa. Detta är inte full sysselsättning!

Talet om ”en affärsplan” för Sverige och oviljan att sätta stopp för vinster inom välfärdsföretagen visar tyvärr alltför tydligt att det är högern inom S som idag har ett fast grepp om partiet.

 

Vi behöver inte bara byta regering – vi behöver också byta politik!

 

Ökad jämlikhet” var – för mycket längesen - en socialdemokratisk valslogan. Palme hade texten på talarstolen som nyvald partiledare. Varför inte arbeta för detta mål igen? Ett jämlikt och rättvist samhälle, med minskade löne- och inkomstskillnader, och där man betalar skatt efter bärkraft!

 

*

 

Det finns ett enkelt att få ner arbetslösheten; nämligen att kommuner och landsting får resurser att anställa fler inom skolan, inom förskolan, inom sjukvården och omsorgen. Vi vet alla att det behövs folk på dessa områden.

 

Full sysselsättning måste också bli ett överordnat politiskt mål – för regering, riksdag och riksbank.

 

Den tekniska utvecklingen gör att vi på många områden kan producera mer med färre anställda. Detta gör det möjligt att få ner arbetslösheten genom att dela på jobben och steg för steg genomföra 30 timmars arbetsvecka. Man minskade arbetstiden när industrin utvecklades för 100 år sen – så kan vi också göra idag!

 

Det är inte så att Sverige idag är ett fattigt land. Tvärtom är vi rikare än någonsin. Sveriges BNP är högre nu än den var för 10-20 år sedan. Men landets resurser har blivit alltmer orättvist fördelade. De rika i landet betalar inte längre skatt efter sin bärkraft och förmåga. Detta trots att löner, arvoden, bonusar och fallskärmar har stigit till rena fantasibelopp.

 

Det är inte resurser som saknas - det är viljan att fördela dem rättvist som inte längre finns! Det är hög tid att beskatta fallskärmsgänget!

 

Vi i SAFE vill inte att de rika gynnas medan de flesta andra drabbas av nedskärningar och försämringar. Vi säger därför nej till fortsatt EU-anpassad arbetslöshets- och nedskärningspolitik - och ja till ett rättvist, jämlikt och jämställt välfärdssamhälle!

 

 

 

Thomas Erixzon

1 maj 2013