1 MAJ MED SAFE!

 

Demonstrationståg med huvudparollerna:

Behåll Centralskolan som 7-9 – skola!

Behåll Brinell som enbart gymnasium!

Behåll sjukhuscafeterian i Nässjö!

 

Övriga paroller:

Behåll Hultetskolan – bygg ut Nyhemsskolan!

Behåll F-4 - skolan i Flisby och fritids i Solberga!

Öka lärartätheten i grundskolan!

Äldre- och demensboende i alla kommundelar!

Parkgården ska ägas av Nässjö kommun!

Behåll Träffpunkten på Kyrkogatan!

Sänk de alltför höga omsorgsavgifterna!

Stoppa förtrycket av sjuka och arbetslösa!

Ingen straffskatt på pensionärer!

Avveckla kärnkraften!

Sverige ut ur EU!

 

Kl 12:30 Samling på Centralskolans skolgård

Höglandskåren spelar

Kl 13:00 Avmarsch

Kl 13:30 Familjeträff i Centralskolans matsal

Första majtal av Anders Hansen

Diktläsning av Anita Adam och Maj Widäng

Musikunderhållning med

Matilda Jansson och Jont Olof Lyttkens

Kaffe, bokbord

 

ALLA VÄLKOMNA!

 

Ett reportage i text och bild från SAFE:s 1:a maj kommer att publiceras på SAFE:s internetsida: www.safe-nassjo.nu

 

RÖSTA PÅ SAFE I KOMMUNVALET!