1 MAJ MED SAFE!

 

Familjeträff i

Centralskolans matsal kl. 14:00

 

1 majtal av

Anders Hansen

 

Sång och musik med

Anders Axelsson

 

Diktläsning av Anita Adam och Maj Widäng

 

SAFE:s 1 maj-paroller 2015

 

Parkgården ska ägas av Nässjö kommun!

Lyssna på Parkgårdens hyresgäster –

gör inte lägenheterna större och dyrare!

Öppna sjukhuscafeterian i Nässjö!

 

Behåll Hultetskolan – bygg ut Nyhemsskolan!
Behåll skolan i Flisby och fritids i Solberga!

Äldre- och demensboende i alla kommundelar!

Sänk de alltför höga omsorgsavgifterna!

Minska barngruppernas storlek i förskolan!

Öka lärartätheten i grundskolan!

Brinell ska vara enbart gymnasieskola!

Nej till svenskt NATO-medlemskap!

Avveckla kärnkraften!

Sverige ut ur EU!

 

KAFFE, UTSTÄLLNING, BOKBORD! ALLA VÄLKOMNA!

 

Reportage och tal på SAFE:s internetsida: www.safe-nassjo.nu