1 MAJ MED SAFE

 

Familjeträff i

Centralskolans matsal kl. 14:00

 

Första majtal av

Ingela Mårtensson

Kvinnor för Fred, Göteborg

 

Nej till värdlandsavtal

och medlemskap i

NATO!

 

Sång och musik med

Anders Axelsson

 

Lokala 1 majparoller:

 

- Behåll neurologiska rehabkliniken!

- Behåll F-6 skolan i Äng!

- Öppna sjukhuscafeterian i Nässjö!

- Utöka Nyhemsskolan till 2-parallellig!
- Behåll skolan i Flisby och fritids i Solberga!

- Äldre- och demensboende i alla kommundelar!

- Sänk de alltför höga omsorgsavgifterna!

- Minska barngruppernas storlek i förskolan!

- Öka lärartätheten i grundskolan!

- Bygg ut Brinellgymnasiet!

 

Övriga 1 majparoller:

 

- Nej till höghastighetsbanor – satsa på stambanan!

- Nej till TTIP-avtalet!

- Avveckla kärnkraften!

- Sverige ut ur EU!

 

 

 

SAFE firar 25 år som parti –

utställning och bildspel!

 

KAFFE MED DOPP! BOKBORD!

ALLA VÄLKOMNA!