Året som gått - bilder från 2012.

Anders i Parkgården

I januari inledde SAFE sin offentliga mötesverksamhet med ett välbesökt möte om äldreomsorgen på Parkgården. Flera pensionärorganisationer var där. Det var ett stort stöd för att behålla Parkgården som seniorboende. Under våren hade SAFE liknande möten i Forserum och Bodafors. Under hösten hade SAFE ytterligare två möten om omsorgsfrågor på Parkgården. Anders Hansen, SAFE:s ledamot i Omsorgsnämnden höll i mötena och hade mycket att berätta.

Årsmöte 2012

Den 25 mars hade SAFE årsmöte på Träffpunkten i Nässjö. Vi gick igenom förra årets verksamhet och ekonomi. En ny styrelse utsågs och årets kommande verksamhet diskuterades. Det var också tid för kaffe med dopp.

Gunnar Hansson

SAFE hade tre offentliga föreläsningar under våren. Den första var med Gunnar Hansson, som berättade om den gamle socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss. Gunnar har kommit ut med en bok om Ernst Wigforss och hans politik.

1 maj 2012

SAFE hade sedvanligt 1 majfirande i Centralskolans matsal. Anders Hansen höll tal, Anita Adam läste dikter, Thomas Erixzon höll appelltal mot EU; det var också musik, kaffe och bokbord.

Gösta Torstensson

I mitten av maj var Nej till EU:s Gösta Torstensson på besök och berättade om EU:s nya finanspakt och om krisen för euron. Han var förstås mycket kritisk till att Sverige skulle gå med i den nya pakten.

Bernts begravning

I slutet av maj gick SAFE-profilen Bernt Hultberg bort. Flera hundra kom till hans begravning den 8 juni - varav många var SAFE-medlemmar. SAFE hade med en stor krans och SAFE-fanan var förstås också på plats.

Mikael Nyberg

I början av juni var Mikael Nyberg här och berättade om "Det stora tågrånet"; dvs de decenniernas utförsäljningar och privatiseringar av det svenska järnvägsnätet. Mikael har kommit ut med en uppmärksammad och bra bok i ämnet.

Kjell och Marianne

Under sommaren hade SAFE en namninsamling för att bevara Geriatriska Rehab i Nässjö. SAFE var det enda parti i Nässjö som på allvar motarbetade nedläggningen. I stort sett varje torsdag och lördag var olika SAFE-medlemmar ute på torget och samlade namn. Namnen lämnades under hösten in till Landstingets kansli i Jönköping. Tyvärr blev Rehab ändå nedlagt i november - men det skedde i alla fall inte utan protest!

fika hos Eva-Lill och Per

Under sommaren gjorde SAFE två utflykter till olika platser i kommunen. Vi var bl.a. vid den nya bandyhallen och i Pilaboparken i Anneberg. Utflykterna avslutades med fika i Hästerum resp. Anneberg.

Centralskolan

Under hösten kom ett förslag om stora skolnedläggningar från kommunen. Bl.a. skulle Centralskolan läggas ner. SAFE hade egna möten på flera skolor, skrev debattartiklar och gjorde i december ett fylligt remissvar.

Bernts gravsten

Till Allhegonahelgen hade en gravsten kommit vid Bernt Hultbergs gravplats. Han ligger begravd tillsammans med sina föräldrar på Anneforskyrkogården i Nässjö, strax till vänster om kapellets ingång. Flera SAFE-medlemmar satte ett ljus där på Allhelgonadagen.

SAFE-trojkan

I fullmäktige hände mycket under året. SAFE deltog ofta i debatterna. I november lade SAFE ett eget budgetförslag som byggde på 50 öres skattehöjning. SAFE ville på så sätt ge mer resurser till omsorgen och skolan. Bl.a. ville SAFE ta bort de nya höga taxorna inom omsorgen.

julskyltning 2012

Inför julen blev det traditionsenligt julskyltning i SAFE:s skyltfönster på Rådhusgatan. Detta år blev det en gammal fin skyltning med vackra dörrar i Nässjö kommun; gjord av Bernt Hultberg för ca 10 år sedan.