SAFE var med i firandet den 6 juni!

På nationaldagen den 6 juni var SAFE med i tåget från Stortorget upp till Hembygdsparken. Uno Kenstam och Kjell Westerlund bar SAFE:s fana. I tåget deltog även Anita Adam och Thomas Erixzon. Bernt Hultberg och Marianne Broman var på plats i Hembygdsparken.

6 juni, torget
Här står Kjell, Uno och Anita på Stortorget innnan avmarsch.

6 juni, parken
Här håller Kjell Westerlund SAFE-fanan vid Hembygdsparkens scen.