SAFE har

Årsmöte

 

Sönd. den 28 mars kl. 11:00.

Träffpunkten,

Kyrkogatan 2, Nässjö

 

På dagordningen bl.a.:

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2009.

Val av SAFE:s styrelse och revisorer.

Fastställande av antalet listor i kommunalvalet 2010.

Fastställande av kandidater för SAFE i valet 2010.

Diskussion om valprogrammet 2010.

Val av arbetsgrupp för valprogrammet.

Behandling av motion till årsmötet.

 

Kaffe med dopp serveras!

Alla medlemmar hälsas välkomna!

 

För mer information ang. kan du kontakta:

Thomas Erixzon (sammankallande i styrelsen) 197 63, 0451-821 67, 0451-26 71 25 (arb.).

Anders Hansen (sammankallande i valberedningen) 37 60 06.