Motion till Kommunfullmäktige i Nässjö.

Ang Återvinningsverksamheten.

Återvinningscentralerna i Nässjö kommun är ganska många och i de flesta fall välplacerade.

Så länge det är ljust ute kan man använda alla centraler, men när det är mörkt så är det svårt att använda exempelvis Bryggeritomtsanläggningen. Detta på grund av att det inte finns någon slags belysning i närheten.

Många av oss vill göra en insats med att sortera och återvinna. Möts man då av en kolsvart återvinningscentral blir man bekymrad. En del känner obehag.

Visserligen är hela hanteringen lagd i privat regi, men många människor uppfattar att återvinningsverksamheten fortfarande sköts av kommunen.

 

Jag föreslår därför att:

Kommunen påtalar för bl.a. NMÅ (Nässjö Miljö- och Återvinning AB) att belysning måste ordnas på de återvinningscentraler som saknar det idag.

 

Nässjö den 20 januari 2000.

Marianne Broman