EMU - ett hot mot demokrati och välfärd!

En svensk anslutning till den europeiska valutaunionen EMU skulle bli förödande för demokratin i vårt land. Allt inflytande över penning- och valutapolitiken i Sverige skulle då flyttas till den europeiska centralbanken i Frankfurt. Centralbankens ledning kan inte avsättas under sin mandattid på åtta år, oavsett vilken politik den för. Bankdirektionen är förbjuden att ta instruktioner från sina hemländer. Sveriges inflytande skulle bli lika med noll.

Ett medlemskap i valutaunionen medför stora risker för vår framtida välfärd. Valuta- och räntepolitiken kommer att styras av de stora EU-ländernas ekonomiska situation - inte av Sveriges. Följden kan bli att vi drabbas hårt av arbetslöshet och företagsnedläggningar i stil med det som hände i vårt land i början av 1990-talet. Krisen förvärrades allvarligt då av att den svenska kronan hade ett fast värde som var knutet till EU:s valutor.

De enda sätten att motverka arbetslösheten som medlem i EMU vore att sänka lönerna eller att de arbetslösa fick flytta utomlands. Någon möjlighet för regeringen att justera valutakursens värde skulle inte längre finnas. Risken blir att arbetslösheten hamnar på långt högre nivåer än idag.

Det kommer då att medföra att klyftorna mellan fattig och rik växer ännu mer. Utarmandet av stora delar av Sveriges landsbygd och mindre tätorter kommer att bli än större. De som har drabbats hårt av EU-anpassningen, arbetslösheten och nedskärningspolitiken under 1990-talet kommer att drabbas en gång till - och nu mycket hårdare!

Det är alltså hög tid att säga ifrån om EMU och stoppa överhetens planer på en svensk anslutning dit - innan det blir för sent!

 

Thomas Erixzon, Nässjö, mars 2000