Motion till Nässjö kommunfullmäktige

 

Placering av avtalspensioner

 

Kommunen avsätter runt 4 % av de anställdas lönesumma till avtalspensionerna.

 

Av dessa 4 % bestämmer i dagsläget den anställde i Nässjö kommun själv över 1 procentenhet, medan kommunen till fastställd ränta återlånar de övriga 3 procentenheterna. I de flesta kommuner förfogar den anställde själv över hela avsättningen.

 

Efter vad jag hört är det troligt att det i kommunalt avtal skrivs in att den anställde utan undantag förfogar över hela avsättningen.

 

I så fall borde det finnas intresse i länet – eller i en större region – frö att att försöka behålla dessa medel i närområdet. En regional fond är förmodligen det som gäller i dagens läge. (Hittills torde dock framtidens pensionärer vara glada över att kommunen återlånat pengarna med tanke på börsens utveckling.)

 

Att låta avsättningarna till avtalspensioner arbeta i vårt närområde skulle kunna vara intressant för de kommunanställda, då ju även de är beroende av att det här finns sysselsättning och god ekonomisk aktivitet.

 

Självklart skulle även andra än kommunanställda kunna sätta av pengar i sådana fonder. Ett exempel på regional fond är Folksam-LOs Västfond, som arbetar i sydvästra Sverige.

 

Jag yrkar

 

- att intresset för en lösning enligt ovan undersöks bland desom skulle kunna vara intresserade; fackföreningar, näringsliv, grannkommuner, grannlän etc.

 

Nässjö 19/8 -01

 

 

Uno Kenstam