Heja Frankrike!

I Sverige har posten, elmarknaden, televerket och järnvägsnätet avreglerats, bolagiserats och till viss del privatiserats under de senaste tio åren. Följden har blivit att en mängd av landets postkontor har lagts ner, elbolagen skickar ut långa och krångliga räkningar så att enskilda kunder knappt vet vad man betalar för och det har blivit besvärligare att resa med tågen.

Nu vill 14 av 15 EU-länder att marknaderna på dessa områden ska avregleras inom hela EU. Detta kommer framför allt att gynna de stora multinationella bolagen. Vår egen statsminister Göran Persson agerar som svansviftare åt storbolagen och kämpar för att allt ska släppas fritt för dem.

Det är bara Frankrike som spjärnar emot och vill behålla den nationella kontrollen över bl.a. post och elmarknad. Detta mot bakgrund av att man ser den nationella kontrollen över dessa nyttigheter som en viktig rättvisefråga för landets invånare. Man ska t.ex. kunna skicka post och använda el på lika villkor oavsett var man bor i landet.

Det var mot denna bakgrund som vi i Sverige en gång i tiden inrättade de statliga affärsverken; som Statens Järnvägar, Posten och Televerket. Efter de svenska avregleringarna under 1990-talet framställs nu Sverige som ett avskräckande exempel i franska media!

Väl att märka är att både de borgerliga och socialistiska partierna i Frankrike vill behålla det nationella inflytandet över t.ex. elmarknaden. Det vill också de franska medborgarna inget av partierna vågar utmana de franska väljarna med avregleringar några månader före de franska valen!

Det är bara att hoppas att partierna i Frankrike inte faller undan för trycket från Göran Persson, Tony Blair, Silvio Berlusconi och andra avreglerare!

Thomas Erixzon, Nässjö