Motion till kommunfullmäktige i Nässjö

Angående norra delen av Mariagatan

 

 

Mariagatan mellan Norråsagatan och Runnerydsgatan är en av Nässjös sämsta gator (en ca 150 lång gatstump). Den bör beläggas. Gatans underhåll har fått stå tillbaka så länge att det kanske inte räcker med billigare toppbeläggning, utan en mer omfattande åtgärd måste kanske göras.

Jag föreslår att:

Mariagatans norra del mellan Norråsagatan och Runnerydsgatan rustas upp.

Bernt Hultberg

SAFE