Regeringens förslag till ny grundlag gör slut på Sverige som ett självständigt land!

EU utvecklas med raska steg mot att bli en ny statsbildning, där de enskilda länderna – till exempel Sverige – blir delstater utan självbestämmande.

Vid EU-inträdet 12995 ändrades grundlagen så att riksdagen kunde överlåta frågor som rör persontransporter, jordbruk, miljö och handel i EU. Nu är det tydligen dags att flytta över ännu mer makt till EU, nyligen kom regeringens proposition "Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m. (20012/02:72)".

Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén säger i en radiointervju lördagen den 10/2 2002 att det är en anpassning till dagens EU-samarbete. Hon säger att det beror på att "det nya EU som vi då skall överlämna mer makt till det kan ju på ¨sikt ägna sig åt precis alla politiska frågor". Enligt SvD 1 februari 2002 säger hon att det är regeringens avsikt att ge Sverige handlingsfrihet att kunna överlåta befogenhet till EU:

Ändringsförslaget öppnar för att EU ska kunna få rätt att bestämma över Sveriges utrikespolitik, säkerhetspolitik, rättsfrågor, skatter, välfärdspolitik, familjerätt, polis och militär.

Det enda som riksdagen enligt förslaget inte får överlämna är beslutanderätt vad gäller "principerna för statsskicket". Riksdagen får alltså inte låta EU fatta beslut om att avskeda kungen eller upplösa svenska riksdagen. Detta får den lätt absurda konsekvensen att riksdagen kan överföra så gott som allt till EU . utom sin rätt att delegera beslut till EU!

Vad blir kvar av statsskicket när beslutanderätten över poltiken i övrigt förts över till makthavarna i Bryssel? Det finns god grund för att säga att Sverige kan upplösas med ¾ majoritet eller med två likalydande beslut med val emellan.

Det är förödande det nationella självbestämmandet att på detta sätt öppna möjligheten att överföra ytterligare makt till EU. Säg därför nej till den föreslagna grundlagsändringen och nej till den framväxande EU-staten!

 

 

Thomas Erixzon, Nässjö