Motion till kommunfullmäktige i Nässjö.

 

Ang. Vattentornet i Nässjö centralort.

 

Nässjö Hembygdsförenings samlingar i vattentornet i Nässjö bör åter öppnas för allmänheten.

Den reservutgång som krävs kan anordnas genom en lucka som finns i museéts golv. Enligt uppgifter, från fackfolk på Höglandet, skulle en sådan trappa/stege med två viloplan kosta ca 35.000:- plus moms.

Museéts omfattande samlingar skulle sedan kunna visas för skolklasser, turister och allmänhet.

För att kunna visa utsikten från vattentornets topp (28 meter över marknivån), krävs även här en utrymningsväg. Detta är ingen omöjlighet, utan kan ordnas genom en utvändig spiraltrappa, som skulle kosta ca 200.000:- plus moms.

Utsikten från vattentornet är storslagen. Man ser hela centralorten - bl.a. Brinellområdet, bort mot Hunseberg, alla sjöarna, upp mot höghuset i Handskeryd, Åkershäll och Åker och hela SJ-området.

Då tornet ligger ca 20 meter högre än Ingsbergssjön, så blir utsikten från toppen imponerande.

 

 

Jag föreslår att: nödvändiga utrymningsvägar görs snarast eller senast våren 2003, så att Vattentornet i Nässjö åter kan öppnas för allmänheten.

 

 

 

Nässjö den 8 juli 2002

Bernt Hultberg

SAFE