Det behövs fler EU-motståndare i riksdagen!

Med 248 röster mot 47 godkände riksdagen den 13 juni i år att Sveriges egen beslutanderätt vad gäller utrikespolitik, säkerhetspolitik, försvarspolitik samt inrikespolitik i rättsliga och polisiära frågor ska kunna föras över till EU med ¾ majoritet av de beslutande rösterna i riksdagen. De enda som röstade emot var miljöpartiet, de flesta av vänsterpartiets ledamöter, samt enstaka ledamöter från andra partier.

Det är en oerhörd nedmontering av den svenska grundlagen som de 248 riksdagsledamöterna gjort sig skyldiga till. Vad ska vi med riksdagsledamöter till som inte bryr sig om ifall besluten i framtiden ska fattas i Sverige eller Bryssel? Det märks att den svenska riksdagen blir allt mer anpasslig till EU.

Dessutom beslutade 208 av riksdagsledamöterna för – och 89 emot – att riksdagen ska kunna godkänna EU-överenskommelser som inte är färdigförhandlade. Det låter som ett dåligt skämt, men är inte desto mindre sant.

Tydligast och mest konsekvent i sin kritik av grundlagsändringen har miljöpartiet varit. Mp var det enda parti som var emot grundlagsändringen från början och som ville att grundlagsfrågan skulle avgöras vid en beslutande folkomröstning i samband med höstens riksdagsval. Detta visar tydligt att miljöpartiet behövs i riksdagen för EU-motståndets skull!

Eftersom det rör sig om en grundlagsändring så måste samma beslut fattas av riksdagen en gång till efter valet för att kunna gälla. Den som inte vill att mer makt ska flyttas över till Bryssel bör då tänka var man lägger sin röst i höstens riksdagsval. Ett ökat stöd för (v) och (mp) skulle stärka EU-motståndet i riksdagen och kunna förhindra att mer och mer makt förs över till Bryssel.

Överlämnandet av mer makt till EU beslutas ytterst av den svenska riksdagen. Just därför är det nödvändigt att fler EU-motståndare väljs in som riksdagsledamöter i höstens val!

 

Thomas Erixzon, Nässjö