Motion till

Kommunfullmäktige i Nässjö

 

Ang. Rosenholmsskolans sporthall i Forserum

 

Det behövs en läktare och ytterligare duschar och omklädningsrum i skolans sporthall.

 

Bristen på läktare är ett stort problem för innebandyn som blivit en stor sport i Forserum. Nu kan föreningen inte ta in någon publik och därmed få inkomster.

 

Nuvarande duschar och omklädningsrum räcker inte för det stora utnyttjandet av hallen. Att skolan numera även är 7-9-skola har också betydelse för trångboddheten.

 

Jag föreslår att:

 

- kommunen utreder möjligheten att snarast bygga en läktare, duschar och omklädningsrum i Rosenholmsskolans sporthall i Forserum.

 

Nässjö 2002

 

Bernt Hultberg, SAFE