Ja till kronan!

Det påstås rätt ofta i debatten att den svenska kronan skulle vara en "svag" valuta gentemot euron tolv EU-länders gemensamma valuta. Detta är inte alls sant.

När euron introducerades som valuta den 1 januari 1999 fick man betala 9 kronor och 49 öre för en euro. De tre år som gått sedan dess har den svenska kronan under ca 95% av tidsperioden haft ett högre värde än detta i förhållande till euron.

Under 1999 sjönk eurons värde snabbt i förhållande till nästan alla valutor runt om i världen. Gentemot kronan rasade euron snabbt på vårkanten låg dess värde runt 8:90. Ett halvår senare låg det på ca 8:60. Bottenrekordet för euron i förhållande till kronan nåddes i början av maj 2000. Då behövde man bara betala 8 kronor och 5 öre för en euro!

En månad efter detta sänkte Sveriges riksbank den svenska räntan så att den blev lägre än i de EU-länder som var med i valutaunionen. Detta var något som förespråkarna för EU:s valutaunion sagt att det aldrig skulle kunna hända! Men nu var det alltså nödvändigt att sänka räntan under EU-nivå kronan hade blivit så stark och värdefull att den svenska exportindustrin fick problem.

Därefter började eurons värde i förhållande till kronan så sakteliga att stiga. Mot slutet av året var en euro värd ca 8:90. Eurons värde höjdes sedan ytterligare. Orsakerna var för svensk del helt självförvållade. Den dyra EU-avgiften skulle nu betalas till sitt fulla belopp ca 24 miljarder kronor växlades över i euro.

Avskaffandet av ATP hösten 2000 medförde att mycket pensionspengar från Sverige flyttades över till olika fonder i andra EU-länder. Det ledde till ett valutautflöde på många miljarder kronor. Hade man behållit ATP-systemet hade dessa miljarder naturligtvis stannat kvar i Sverige.

En viss avmattning i dens svenska högkonjunkturen ledde till att euron ökade i värde gentemot kronan under 2001. Men hade vi under denna tid istället haft kronan knuten till ett bestämt värde gentemot euron hade det betytt att flera tiotusentals inom exportindustrin hade blivit arbetslösa.

Just detta hände under katastrofåret 1992. Då hade kronan ett fast värde i förhållande till ECU:n eurons föregångare. Tusentals industrier fick slå igen, hundratusentals blev arbetslösa. Först i november, när kronan fick flyta fritt gentemot andra valutor, kunde svensk ekonomi komma på rätt kurs igen.

Detta scenario slapp vi dock uppleva 2001. Den flytande kronan blev något billigare jämfört med euron. Men det var bara några veckor under hösten 2001, framför allt strax efter terrorattackerna i USA, som euron var mer värd än introduktionspriset i januari 1999. En kort tid fick man ge ca 9:90 för en euro.

Men under en stor del av hösten har eurons värde pendlat mellan 9:20 9:45; alltså under introduktionsvärdet på 9:49! Efter årsskiftet har euron förlorat i värde i förhållande till kronan; just nu (den 15 jan 2002) står värdet på 9:20.

Den svenska kronans värde är nu alltså starkare än introduktionsvärdet gentemot euron. Väl att märka är att kronan har varit detta under mer än 95% av de tre år som gått sen euron lanserades som ny valuta den 1 januari 1999!

Säg därför ja till kronan i den kommande folkomröstningen!

Thomas Erixzon, Nässjö.