Uttalande vid SAFE:s årsmöte den 30 mars 2003:

EMU hotar demokratin och välfärden!

 

 

 

I år kommer folkomröstningen om EMU att genomföras. Den skall hållas den 14 september.

Frågan som kommer att stå på valsedeln är "Anser du att Sverige ska införa euro som valuta" och på denna fråga ska man svara ja eller nej. Enkelt och tydligt kan man tycka. Men det är inte fullt så enkelt att det bara är ett valutabyte.

EMU är ett högriskprojekt som innebär att Sverige frånhänder sig en avgörande del av möjligheterna till ekonomisk styrning. På lite sikt kan vårt land förlora nästan allt av självbestämmande och frihet.

De reformer som arbetarrörelsen har tillkämpat sig under 100 år kommer att fortsätta att urholkas liksom det mesta som brukar räknas till den svenska välfärden – även om den redan har blivit sargad av den hårda anpassningen till EU och EMU.

Det kommer att innebära försämrade villkor och nedskärningar i socialförsäkringssystemen. Det kan bli i form av lägre ersättningar och ökade så kallade egen avgifter. Kommunerna och staten kommer att tvinga still mer av privatiseringar, bolagiseringar och marknadsanpassning av t.ex. sjukvård, skolor, barn- och äldreomsorg – på samma sätt som nu skett med post, telefoni och tågresor. Arbetslösheten kommer att öka ytterligare till samma höga nivå som genomsnittet inom EU.

För varje demokratiskt sinnad människa, så finns det bara ett alternativ:

Att gå och rösta nej till EMU den 14 september!