Motion till kommunfullmäktige i Nässjö

 

Angående gångpassage vid EXET:s matvarubutik i Åker

 

 

För att öka tryggheten för gående från Centralgatan över Mellangatan till matvaruhuset EXET:s huvudingång föreslår jag att det blir en gångpassage så att farten dämpas i detta 4-vägskors.

 

 


Nässjö den 14 april 2003

 

Bernt Hultberg, SAFE