Svar till Urban Persson SmT 28/5 2003:

 

Tyvärr är det bara att konstatera att Urban Persson (m) ljuger som en häst travar när han påstår att undertecknad kommer med felaktiga uppgifter från Eurostat angående arbetslösheten i EU-länderna.

Eurostat är EU:s officiella statistikorgan. Dess siffror från februari visar klart och tydligt att Sverige har lägre arbetslöshet än de flesta EMU-länderna. Dessa var helt korrekt återgivna i min tidigare insändare. Den som vill kan själv kontrollera på Eurostats hemsida!

Arbetslösheten i de tolv EMU-länderna låg då 8,7%. I Sverige var arbetslösheten vid samma tid 5,1%. Högst var arbetslösheten i Spanien; 11,9%. I Finland var den 9,1% - alltså nästan dubbelt så hög som i Sverige.

I april (senast tillgängliga statistik) var arbetslösheten i EMU-området 8,8%, i Sverige 5,4%, i euro-landet Finland 9,2%.

Dessa officiella siffror är förstås mycket besvärande för EMU-anhängarna och ja-sägarna. Istället för officiell statistik får man som Urban Persson snickra ihop lite hemmagjorda siffror först då kan man få sina lika hemmagjorda påståenden att gå ihop!

Tyvärr Urban, jag litar hellre på officiella siffror även om de kommer från EU än på dina hemmasnickrade varianter av arbetslöshetsstatistik!

Thomas Erixzon, Nässjö

 

Höglandsbor mot EMU