Motion till kommunfullmäktige

 

Begränsning av tung trafik längs Sörängsvägen och Brogatan i Nässjö centralort

 

 

Vi har sedan några år en omfattande trafik genom Nässjö med långtradare och andra större fordon som skall till olika industrier i Nässjö. Detta orsakar trafikproblem bl.a. på den smala Sörängsvägen.

 

Syftet med motionen är inte att stoppa lastbilar som är varutransporter till centrala Nässjö. Dessa är helt nödvändiga för att handel och företagsamhet skall fortleva i Nässjö centrum, vilket jag ser som mycket viktigt.

 

Vad jag dock reagerar på är att Sörängsvägen - från Sörängsrondellen till centrum - används för genomfartstrafik av tungt lastade och mycket stora och långa fordon. Miljön, trafiksäkerheten och riskerna med farligt gods med anledning av detta måste beaktas! Vi måste komma ifrån dagens trafikproblem på Sörängsvägen.

 

Jag föreslår att:

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast utreda trafiksäkerhetssituationen längs den smala Sörängsvägen.

Bernt Hultberg SAFE