Motion till

Kommunfullmäktige i Nässjö

 

Våga åter ge medborgarna i Nässjö frågemöjligheter i Kommunfullmäktige

 

Jag och mina partikamrater har vid tidigare tillfällen väckt frågan om att återigen införa allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Detta kan ske t.ex. genom att det skulle vara möjligt att senast 10 dagar före sammanträdet sända in en fråga och få den offentligt besvarad av berörd politiker och kommunfullmäktige ledamöter.

 

Det är angeläget att innevånarnas resurser tas tillvara och att klyftorna mellan medborgare och politiker minskas. Det är också angeläget att kunna lämna en fråga till kommunfullmäktige när den är aktuell.

 

Den frågestund som fans i början av 90-talet innebar att väljarna kunde komma direkt till kommunfullmäktiges sammanträde och ställa sin fråga. Detta mycket demokratiska system gillades inte av kommunledningen och verksamheten avbröts.

 

Men det gäller inte att ge upp när det gäller att utveckla demokratin, som demokratiminister Ulrika Messing säger. Mitt förslag ger kommunfullmäktige mer tid att förbereda sig.

 

Jag föreslår:

- att Medborgarna i Nässjö kommun ges möjlighet att skicka in skriftligab frågor till Kommunfullmäktige för offentligt besvarande.

 

Bernt Hultberg, SAFE