Motion till

Kommunfullmäktige i Nässjö

 

Krav på brandvarnare kan rädda liv

 

År 2000 dog 106 människor i bränder i Sverige. 98 av dem förolyckades vid bränder i storstäder. I 52 fall fanns ingen brandvarnare över huvud taget i bostaden och i ytterligare niofall fanns brandvarnare som inte fungerade.

 

I en del kommuner i landet har man tolkat räddningstjänstlagen så att den kräver att fastighetsägare utrustar sina hus med brandvarnare. Även Nässjö kommun borde tolka lagen så. Det vore önskvärt med ett krav på hyresvärdar som finns i kommunen att tillse att det finns fungerande brandvarnare.

 

I Malmö har en liknande tolkning av räddningstjänstlagen gjorts, samt ett aktivt informationsarbete lett till att förekomsten av brandvarnare sedan 1998 har ökat från 14 till 90 procent.

 

Man har i Malmö funnit att enbart informationskampanjer inte varit tillräckligt utan först då tydliga krav har införts har man sett resultat.

 

Jag önskar:

 

- att Nässjö kommun inför krav på kommunens hyresvärdar om fungerande brandvarnare i all fastigheter.

 

Nässjö den 14 juli 2003

 

 

Bernt Hultberg, SAFE