Motion till

Kommunfullmäktige sammanträde 11 december 2003

 

Ang. gymnastiksalens duschrum på Åkersskolan

 

Vid ett besök på Åkersskolan i slutet av november kom en politikergrupp i kontakt med dåliga förhållanden i duschrummet i skolans idrottssal (slitage och dålig lukt bör åtgärdas).

 

Barnen har kommit med förslag om vad som bör göras och hur skärmar kan sättas upp mot insyn i duschrummet.

 

Jag föreslår att:

- Kommunen snarast gör nödvändiga reparationer i duschrummen enligt ovanstående text.

 

Nässjö tisdagen den 8 december 2003

 

Bernt Hultberg, SAFE

 

Fotnot: Svaret blev att duschrummen ska renoveras så långt som det är möjligt enligt elevernas förslag.