Motion till

Kommunfullmäktige i Nässjö

 

Ang. gångpassage över Mariagatan

 

Det behövs en gångpassage där Postgatan löper ut mot Mariagatan i Nässjö centralort.

 

Gångtrafiken över Mariagatan mot parkeringsplatsen vid kvarteret Gambrinus (den s.k. Bryggeritomten) över till postlådan, alla verksamheterna i Pigalle (f.d. Folkets Hus) o.s.v. är mycket omfattande.

 

Sedan trafiken vid området Brogatan-Sörängsvägen lades om, för några veckor sedan, har trafiken ökat markant på gatan.

 

Jag önskar att:

- Kommunen omgående ser till att det blir en gångpassage över Mariagatan vid den i texten nämnda så att situationen kan förbättras något.

 

Nässjö den 14 november 2004

 

Bernt Hultberg, SAFE

 

 

Fotnot: Där byggdes 2005 en fin gångpassage med både refug och förstärkt belysning, och motionen blev positivt besvarad.