Motion till

Kommunfullmäktige i Nässjö

 

Musik i Nässjö kommun 2005

 

Det är vanligt med många musikaktiviteter under sommaren i olika kommuner i länet i kommunernas centrala delar. Men i Nässjö kommun är det rätt så tyst och ”dött” under sommarmånaderna.

 

I en del kommuner kan det vara ungdomsgrupper från de kommunala musikskolorna som åtar sig dessa musikframträdanden som betalt sommararbete och anställda av kommunen.

 

Jag föreslår att:

- Nässjö kommun till sommaren 2005 organiserar musik i tätorternas centrala delar med hjälp av eventuellt musikskolan.

 

Nässjö 2004

 

Bernt Hultberg, SAFE

 

Fotnot: Bernt Hultberg fick svar på sin motion från 2004 om att ordna musik i tätorterna på sommaren eventuellt i samarbete med musikskolan. Fullmäktige beslutade i enlighet med motionen. Sen dess är det musik i centrala Nässjö under några sommarveckor.