Motion till

Kommunfullmäktige i Nässjö

 

Offentliga kommunstyrelsesammanträden

 

En viktig aspekt av den kommunala demokratin är att beslut fattas och debatteras offentligt. I allt fler fall fattas beslut i Kommunstyrelsen som inte tas upp på det enligt lag offentliga kommunfullmäktigesammanträdet.

 

Vill vi att Nässjöborna skall bli mer delaktiga och få ökad förståelse för de beslut som fattas i kommunen skall även Kommunstyrelsens sammanträden vara offentliga.

 

Jag föreslår:

 

- att Kommunstyrelsens sammanträden skall vara offentliga

 

Nässjö den 5 maj 2004

 

 

 

Bernt Hultberg, SAFE