Motion till kommunfullmäktige i Nässjö

 

Hörselslinga i Pigalle.

 

Kommunen strävar efter att öka tillgängligheten till kommunala verksamheter för människor med olika handikapp.

 

Vid ett PRO-möte blev jag förra veckan påmind om att Pigalle (f.d. Folktes hus), stora salen, skulle vara i behov av en hörselslinga.

 

Jag föreslår att:

Kommunledningen tar upp frågan om hörselslinga i Pigalles stora sal med Pigalles styrelse.

 

Nässjö den 24 januari 2004.

 

Bernt Hultberg, SAFE