Hellre hemhjälp åt friska och välbärgade än åt äldre och sjuka?

 

De borgerliga klagar på regeringens, vänsterpartiets och miljöpartiets satsning att ge fler jobb i offentlig sektor och talar i föraktfulla ordalag om detta såsom ”städ och gardinjobb”.

 

Men vad vill de själva, jo med skattemedel subventionera hemhjälp hos välavlönade grupper.

 

Detta lilla exempel avslöjar obönhörligt klasskaraktären på den borgerliga politiken. Hellre hemhjälp åt friska och välbärgade än åt äldre och sjuka.

 

Ska jag ha någon synpunkt är det att regeringens och samarbetspartiernas satsning är för liten.

 

Uno Kenstam, SAFE, Nässjö

Västanbog 1B

571 33 Nässjö