Motion till kommunfullmäktige

 

Angående återvinningsanläggningen i Grimstorp

 

Området vid återvinningsanläggningen i Grimstorp är sankt och vattensjukt. Området behöver asfalteras. Marken där anläggningen ligger sköts av staten.

 

Jag yrkar att:

Nässjö kommun ser till att området vid återvinningsanläggningen asfalteras.

 

Bernt Hultberg, SAFE