Motion till

Kommunfullmäktige i Nässjö

 

Om inrättande av en ”Fixar-Malte

 

I den borgerligt styrda kommunen Höganäs i Skåne inrättade man för tre år sedan ett kommunalt anställd person som kallas Fixar-Malte. Personen har en arbetsuppgift att hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor.

 

Fixar-Malte kan var en person som hänger upp gardiner, byter glödlampor och annat som kan vara rent livsfarligt för en med darriga ben och en syn som sviker.

 

Fixar-Malte hjälp skall vara gratis och erbjudas alla som är över 65 år. Å snart fyra år har antalet fallolyckor bland äldre i Höganäs kommun minskat med över 30 procent, antalet frakturer likaså.

 

Kommunen sparar varje år flera miljoner i minskade vårdkostnader och de äldre känner sig trygga och mindre ensamma. Enligt kommunalrådet Peter Kovacs (m) har Fixar-Malte till och med minskat trycket på servicehemmen.

 

Ett 40-tal svenska kommuner har fått reda på Höganäs recept och är på gång med egna ”Fixar.-Malte”.

 

Vi föreslår att:

 

- Nässjö kommun inrättar en kommunal ”Fixar-Malte

 

 

 

Nässjö 2005

 

Johnny Lundh, SAFE        

Bernt Hultberg, SAFE

 

 

Fotnot: Svaret blev 2006 att man skulle se över inrättandet av en ”Fixar-Malte”.

Det blev sedermera en ”Fixar-Affe” som nu (2017) har jobbat många år i kommunen och som säkert har gjort mycket nytta.