Motion till

Kommunfullmäktige i Nässjö

 

Angående reservkraftaggregat vid äldreboendena

 

Efter den kraftiga stormen i början av året blottades en del samhälleliga brister. En sådan var att äldreboendena i stort inte har några reservkraftaggregat som går in vid strömavbrott. Det är endast äldreboendet Sandsjövik som har ett reservkraftaggregat idag.

 

Det som med all rätt anses att varje mjölkbonde skall har, det är i högsta grad rimligt att kommunen även har på sina äldreboende.

 

Jag föreslår:

 

- att kommunfullmäktige beslutar att det vid kommunens äldreboenden installeras reservaggregat.

 

Nässjö 2005

 

Bernt Hultberg, SAFE