Motion till

Kommunfullmäktige i Nässjö

 

Handikappanpassa stigen runt Handskerydssjön i

centrala Nässjö

 

 

Handskerydssjön i centrala Nässjö och området därikring har de senaste åren utretts och utretts. Flera motioner med förslag till förbättringar har framlagts.

 

Under åren har de flesta partierna i kommunen gjort utspel om Handskerydssjön som är centralortens enda badsjö. Men mycket litet har hänt.

 

Jag menar att åtminstone den igenväxta stig som finns runt sjön borde kunna förbättras så att äldre och handikappade kan ta sig fram med rullstol och rullator.

 

 

Jag föreslår att:

- stigen runt Handskerydssjön i centrala Nässjö förbättras och handikappanpassas.

 

 

Bernt Hultberg, SAFE