Motion till

Kommunfullmäktige i Nässjö

 

Angående genomfartstrafik i Ormaryd

 

Trafiken längs Solavägen i Ormaryd behöver dämpas. Hastigheten är för hög. Kontakt från kommunen måste tas med Vägverket som är ansvarig för Solavägen.

 

Jag föreslår att:

- en fartdämpande anordning byggs vid några punkter längs Solavägen. (Kanske något liknande farthindren som Vägverket byggt och som finns i Grimstorp och Solberga.)

 

 

Nässjö 2005

 

Bernt Hultberg, SAFE