Motion till Nässjö kommunfullmäktige

 

Påverka regering och riksdag att

begränsa införseln av alkohol i Sverige!

 

Den numera så gott som fria införseln av billig alkohol från andra länder i EU håller på att utvecklas till en nationell och social katastrof i Sverige. Drickandet och supandet har ökat lavinartat, inte minst bland ungdomen. Situationen idag är långt värre än under tiden då mellanölet såldes fritt i landet.

 

Sveriges regering och riksdag måste våga sätta sig upp mot byråkraterna i EU. Handeln med alkoholhaltiga drycker är i högsta grad en folkhälsofråga, inte bara en fråga om ”affärer”, ”fri konkurrens” och ”handelshinder”, som man vill se det i EU.

 

Vad hjälper kommunala satsningar på drogfria miljöer och upplysningskampanjer i skolor och i ungdomsmiljöer när man utan problem kan föra in lastbilar fullpackade med ölbackar och spritlådor?

 

Det är i första hand kommuner och landsting som får ta smällen av ökat alkoholmissbruk; med ökade sjukvårdskostnader och sociala problem som följd. Förutom de mänskliga tragedierna så drabbas kommunerna även ekonomiskt. I Nässjö har t.ex. utgifterna för Individ- och familjeomsorgsnämnden ökat kraftigt.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag att:

 

- Nässjö kommun med alla medel som står till buds – t.ex. genom skrivelser till regering och riksdag, genom förslag i kommunförbundet, genom opinionsbildning i media - arbetar för att Sverige återinför hårdare införselkvoter för alkoholhaltiga drycker från utlandet.

 

 

 

Thomas Erixzon

SAFE