Motion till kommunfullmäktige i Nässjö

 

Flytta övergångsstället som nu är placerat strax efter järnvägsbron på Brogatan i Nässjö!

 

Övergångsstället (numera heter det gångpassage) är illa placerat. Bilar som kommer från centrum och upp på brons topp ser inte övergångsstället och gående över gångpassagen ser inte bilarna innan de kommer upp på brons krön. Situationen är hotfull för både bilist och gående. Övergångsstället är viktigt för gående mot Försäkringskassan.

 

Mitt förslag är:

Flytta den nämnda gångpassagen ca 40-50 meter mot väster upp i backen.

 

Bernt Hultberg, SAFE