Motion till kommunfullmäktige i Nässjö

 

Trottoaren vid Postgatan 14 i Nässjö har en mycket dålig beläggning. Flera fallolyckor har skett där. Det blir bra om beläggningen blir med liknande plattor som finns vid Postgatan 12.

 

Jag önskar att:

Denna del av trottoaren får en ny beläggning.

 

Nässjö den 8 maj 2005

 

Bernt Hultberg, SAFE